Nyheter

  • Dagsrytme 2022 - 2023

    Dagen i barnehagen er lagt opp etter en fast dagsrytme. Særlig i oppstartsfasen er det trygt med en fast rytme; skape en viss struktur som barna kjenner igjen fra dag til dag. Samtidig er det viktig å kunne legge planer og klokka til side av og til; vi må gi rom til spontanitet og av og til vike fra det vanlige.

    26.10.2022 13.31
  • Årshjul 2022 - 2023

    26.10.2022 13.05
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...