Nyhetsarkiv

 • Psykososialt barnehagemiljø

  Barnehageloven §§ 41 - 43
  (under revidering)

 • Dagsrytme:


 • ÅRSHJUL 21 - 22

 • Årsplan fra 01.11.21 - 31.10.22

  Årsplan
  Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

 • Helseerklæring

  Vi benytter skjema hentet fra Bergen kommune. Helsekontroll for barn i barnehager

 • Vårt nærområde

  Vi er så heldige at vi har FLOTTE turområder som nærmeste nabo. Våre turer blir lagt opp etter barnas evner og forutsetninger, slik at alle opplever mestringsfølelse og får en positiv opplevelse uansett vær. Det er ikke et mål å gå lengst mulig og finne nye turmål hver gang.

 • Ledige plasser

 • Vår visjon og verdisyn

 • Velkommen til barnehagen - flere språk

  Dette er hentet fra Bergen kommune sine sider