Nyhetsarkiv

 • LEDIGE PLASSER

 • Dagsrytme 2020-2021


 • Pedagogisk årshjul 2020 - 2021

  01.11.20 - 31.10.21

 • Årsplan fra 01.11.20 - 31.10.21

 • Helseerklæring

  Vi benytter skjema hentet fra Bergen kommune. Helsekontroll for barn i barnehager

 • Vårt nærområde

  Vi er så heldige at vi har FLOTTE turområder som nærmeste nabo. Våre turer blir lagt opp etter barnas evner og forutsetninger, slik at alle opplever mestringsfølelse og får en positiv opplevelse uansett vær. Det er ikke et mål å gå lengst mulig og finne nye turmål hver gang.

 • Vår visjon og verdisyn

  Visjon og verdisyn:

  Vår visjon:
  "Sammen bygger vi grunnmuren for fremtiden"

  Vårt verdisyn:
  I Birken barnehage skal alle bli sett, hørt og anerkjent uavhengig av alder, funksjonsnivå eller etnisitet. Alle barn skal oppleve mestring, tilhørighet og trygghet gjennom omsorg, lek, læring og danning.

  En mangfoldig barnehage for alle, der barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter med utgangspunkt i egne forutsetninger og interesser.

 • Ledige plasser

 • Hvem er vi


  Birken er en 1 avdelings barnehage som ligger sentralt til på Landås like ved Langhaugen videregående skole. Vi har 14 barn i alderen 0 – 6 år. Dette året har vi barn og ansatte fra mange ulike nasjoner.

  Vi som jobber her er:
  1 assistent
  2 fagarbeidere
  3 førskolelærer/barnehagelærer
  1 renholder

 • Velkommen til barnehagen - flere språk

  Dette er hentet fra Bergen kommune sine sider