Nyhetsarkiv

 • Ferie. Planleggingsdager

  Barnehagen er stengt;
  5 planleggingsdager pr. år
  3 sommerferieuker (uke 28 - 30)
  fra 23.12.23 - 02.01.24
  Påskeferie fra 23.03.24 - 01.04.24

 • Årsplan 2023 - 2024

 • Dagsrytme 2022 - 2023

  Dagen i barnehagen er lagt opp etter en fast dagsrytme. Særlig i oppstartsfasen er det trygt med en fast rytme; skape en viss struktur som barna kjenner igjen fra dag til dag. Samtidig er det viktig å kunne legge planer og klokka til side av og til; vi må gi rom til spontanitet og av og til vike fra det vanlige.

 • Plan for det psykososiale barnehagemiljøet i Birken

  Barnehageloven: Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

 • Dagsrytme:


 • Helseerklæring

  Vi benytter skjema hentet fra Bergen kommune. Helsekontroll for barn i barnehager

 • Vårt nærområde

  Vi er så heldige at vi har FLOTTE turområder som nærmeste nabo. Våre turer blir lagt opp etter barnas evner og forutsetninger, slik at alle opplever mestringsfølelse og får en positiv opplevelse uansett vær. Det er ikke et mål å gå lengst mulig og finne nye turmål hver gang.

 • Hvem er vi


  Birken er en 1 avdelings barnehage som ligger sentralt til på Landås like ved Langhaugen videregående skole. Vi har 14 barn i alderen 0 – 6 år. Dette året har vi barn og ansatte fra mange ulike nasjoner.

  Vi som jobber her er:
  1 assistent
  2 fagarbeidere
  3 førskolelærer/barnehagelærer
  1 renholder

 • Vår visjon og verdisyn

 • Velkommen til barnehagen - flere språk

  Dette er hentet fra Bergen kommune sine sider