Vårt nærområde

Vi er så heldige at vi har FLOTTE turområder som nærmeste nabo. Våre turer blir lagt opp etter barnas evner og forutsetninger, slik at alle opplever mestringsfølelse og får en positiv opplevelse uansett vær. Det er ikke et mål å gå lengst mulig og finne nye turmål hver gang.

En tur utenfor porten er en større bragd enn det høres ut som. For små barneføtter kan en tur utenfor porten oppleves som en ekspedisjon til en ukjent verden.

Vi er avhengig av trygge rammer og tillit for å besøke denne verden sammen. Aktive voksne heier og støtter når bakken blir tung, mestringsfølelsen på toppen av bakken styrker selvbilde og selvfølelsen. Sammen med andre barn og voksne styrkes samspillet, «dette klarer vi sammen, jeg skal hjelpe deg.»

Vi må også tenke at det som tradisjonelt er “inne aktiviteter” også kan tilrettelegges ute. Vi skal kunne bruke naturen og det den har å by på av opplevelser og spenning.

Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill og interaksjon (samarbeid) med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Vi må og tilrettelegge for barn med spesielle behov.