Ferie. Planleggingsdager

Barnehagen er stengt; 5 planleggingsdager pr. år 3 sommerferieuker (uke 28 - 30) fra 23.12.23 - 02.01.24 Påskeferie fra 23.03.24 - 01.04.24

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-skole/ferie-og-fridager

Barnehagen er stengt;
5 planleggingsdager pr. år
3 sommerferieuker (uke 28 - 30)
fra 23.12.23 - 02.01.24
Påskeferie fra 23.03.24 - 01.04.24