Dagsrytme

Dagsrytme

Selv om vi har litt forskjellig innhold hver dag, så er selve dagsrytmen omtrent lik hver dag.

07.30  Barnehagen åpner

07.30  Barns medvirkning. Personalet hjelper barna å tilrettelegge ulike leke og aktivitets områder

08.00  Frokost

08.30  Barns medvirkning. Personalet hjelper barna å tilrettelegge ulike leke og aktivitets områder

09.00/09.30  Aktivitet/tur. Turdagene ønsker vi å gå kl 09.30

11.00  Lunsj

12.00  Hviling/soving

14.00  Frukt

14.30  Barns medvirkning. Personalet hjelper barna å tilrettelegge ulike leke og aktivitets områder

16.30  Barnehagen stenger